1

პრეზიდენტი

ნოყიერი, ნაზი 80-82 პროცენტიანი კარაქი, რომელიც უფრო ხშირად დიდ სუპერმარკეტებში - გუდვილში ან კარფურში გვხვდება.

სარდელზე პრეზიდენტი წავა?