0

დეზლი

თესლის უცნაური ნაირსახეობა. შესაძლებელია ერთი პერიოდი ლემურებზე მიმების დროს "თეს" "დეზ"-ით გადაკეთდა და შემორჩა ჩვენს გონიერებაში

რა დეზლი მაიკაა.