0

ენა გამოყავი წავიკითხავ

ფრაზა ძირითადად იხმარება დაბნეული ადამიანის მიმართულებით, რომელიც რაღაცის თქმას ლამობს და ეს ყოველივე უჭირს. კითხვის მიზანია გააგებინოს ობიექტს სუბიექტის დაღლის შესახებ

ჯობია ენა გამოყო და წავიკითხავ