0

ჟოპალეზი

პიროვნება, რომელიც სარგებლის მიღებისთვის მეორე პიროვნებას (ხშირად ზემდგომს) უკანალს ულოკავს, პირდაპირი ან ირიბი გაგებით.

-თემურა დააწინაურეს.
-ეგ ისეთი ჟოპალეზია არ გამიკვირდა...