0

ტყემალზე ხარ და ბალს ჭამ

ფრაზა იხმარება ადამიანის მიმართ, რომელიც რაიმე ქმედებას სიტუაციისა და გარემოებების შეუსაბამოდ აკეთებს სუბიექტის აზრით

ტყემალზე ხარ და ბალს ჭამ