1

ძაღლი არ გაიგდება

გამოიყენება ინფორმაციის მისაწოდებლად მეორე პირისთვის ძლიერი ატმოსფერული ნალექების შესახებ მათ ახლობლად

გარეთ გაიხედე ძაღლი არ გაიგდება

0

ძაღლი არ გაიგდება

საშინელი ამინდის დროს გამოყენებული ფრაზა,რომელიც სპობს ძაღლისა და ადამიანის მეგობრულ დამოკიდებულებას.

აუ გარეთ რა ხდება ნახე ისეთი ამინდია ძაღლიც არ გაიგდება