0

გაატყნეს

პირი ან პირთა ჯგუფი გამოიჭირეს ფაქტზე ამ რაიმე უკანონო ქმედებია ჩადენის პროცესში მოხვდნენ პოლიციის ან სხვა მათთან არადაკავშირებული პირის ან პირთა ჯგუფის თვალთახედვის არეში.

გუშინ გიორგა გაატყნეს შეჩემა შუა ქუჩაში ფსამდა და 500 ლარიანი ტენეს მენტებმა.