0

ორი პარასკევი

იხმარება მოახლეუბული შესაძლო გარდაცვალების შესატყობინებლად მცირე დროში

ისედაც ორი პარასკევი მაქ დარჩენილი