0

დეიხი უკან

არ მომიახლოვდე! შეჩერდი! არ გაბედო !

დეიხი უკანთქვა