0

ჩალაღლაღება

გამოიყენება დამაჯერებელი გამარჯვების აღსანიშნად. არსებობს კიდევ უფრო მკვეთრი ვერსია "გადალაღლაღება"

მაგ.: ნახე ლივერპულმა პორტუს 5-0 როგორ ჩაულაღლაღა?