0

გუთანი

მამაკაცის სასქესო ორგანო, რომელიც განსაკუთრებული დიდი ზომით გამოირჩევა. შენიშვნა : აღნიშნული სასქესო ასო არ გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში

მაგ.: გიორგას გუთანივით *ლე აბია