4

საცუარი

პროჭის ალტერნატიული განმარტება. არ გამოიყენება წოდებით ბრუნვაში (საცუარო).
ძირითადად იხმარება საშუალოზე დაბალი ინტელექტის მქონე პირებში.
სხვა შესატყვისები: საკუარი, საჯმელი.

- როდის მოგყავს ცოლად ი გოგო შეჩემანალა.
- ი გოგო აღარ მომყავს ცოლად ბოშყოვიყო.
- რატო სიმონ, ხო გიყვარდა?
- მიყვარდა, მაგრამ მერე საცუარში მოვტყანი.