0

აბასთუმანი

სილამაზის განსახიერება

რა აბასთუმანი გოგო ხარ.
ანუ რა ლამაზი გოგო ხარ.