შეწუწული - განმარტებები - ბიძერი
1

შეწუწული

პიროვნება რომელიც გამოირჩევა ეშმაკობითა და აფერისტობით.არის თანდაყოლილი თუმცა გამომუშავებადია.

მაგ.: შეწუწულის ერთია