1

მერე ჩავუჯდები

ძირითადად გამოიყენება ზარმაცი სტუდენტების/მოსწავლეების მიერ, რომლებსაც მთელი სემესტრის მასალის ერთ ღამეში სწავლა სწადიათ.
ასევე გამოიყენება მაშინ, როცა მეგობარი თავისი უაზრო გადმოცემის უნარით ფილმს გიყვება და შენ ამ ფრაზით ნახუიზე უშვებ

.