0

ნახე ეხლა რა ვქნა

ავარიამდე ორი წუთით ადრე ექსტრემალი გამოუცდელი მძღოლების საყვარელი ფრაზა

შეჩ ნახე ეხლა რავქნა

0

ნახე ეხლა რა ვქნა

ავარიამდე ორი წუთით ადრე. (ექსტრემალი გამოუცდელი მძღოლების საყვარელი ფრაზა)

ნახე ეხლა რა ვქნა!!