0

პაპა წკენტა

პაპა წკენტა ნიშნავს აგურის კაროლს. ძირითადად გამოიყენება ჯოკრის თამაშისას როცა 9იანებში ხიშტავენ ადამიანს და სულ-სულ ბოლოში ეს ადამიანი პაპა წკენტას გამოაჩენს და თავს გადაირჩენს, შემდგომ კი ნიშნის მოგებით იტყვის "პაპა წკენტაა!". ძირითადად გამოიყენება თბილისის ბომონდურ საზოგადოებაში. პაპა წკენტას თქმის უფლება აქვს მარტო პრივილეგირებულ ადამიანს.

-ეე ბიჭო ბიჭო გაწია გაწია
-წეიღო თავისი, ვახ ჩემი
-გამოიღეთ პაპა წკენტააააა