0

მოვწვი

აღნიშნავს მოქმედება რომლის მეშვეობითაც მიხვდი ნათქვამის შინაარსს.

-ბიჭო ის მაღაზია სად არის?
-აი კრუგს რო გაცდები ხელ მარჯვნივ ჩაუხვევ და მანდ.
-ა ხო ხო უკვე მოვწვი.