1

აბაშა

ადამიანი რომელიც შეისყიდის სხვადასხვა ნივთებს Facebookის გამოყენებით.

1.6 კურსში არ იყიდი?

0

აბაშა

ადამიანი რომელიც გამოიყენება დამაგიდებული ნივთების ეროვნულ ვალუტაში გადასახურდავებლად.

აბაშ ამას რამდენად წაიღებ?