0

წამოღება

ზმნა-სახელი, რომელიც გამოიყენება მსხვერპლის ,,დამაგიდების'' შემდეგ.

ნახე რა თსლ სკინი წამოვიღე

1

წამოღება

როდესაც სხვა ეროვენების ადამიანს უმეტეს შემთხვევაში ჩიმელს დასქამავ ანუ ძვირადღირებულ ვირტუალურ ნივთს აახევ სრულყოფილად ჩაფლავების გარეშე.

შეჩემა ჩინემლი დავამაგიდე PUBG Item ზე 500 დოლარიანი ბენდენა წამოვიღე.

0

წამოღება

როდესაც უცხოელს ხშირ შემთხვევაში ჩინელს დავსქამავთ ანუ ძვირადღირებულ ვირტუალურ ნივთს ავახევთ მოტყუებით და ეს ყველაფერი გამოგვივა ანუ სრულყოფილად გავაკეთებთ ჩაფლავების გარეშე.

შეჩემა ჩინელი დავსქამე 500 დოლარიანი ბენდენა წამოვიღე.

0

წამოღება

როდესაც უცხოელს ხშირ შემთხვევაში ჩინელს დავსქამავთ ანუ ძვირადღირებულ ვირტუალურ ნივთს ავახევთ მოტყუებით და ეს ყველაფერი გამოგვივა ანუ სრულყოფილად გავაკეთებთ ჩაფლავების გარეშე.

შეჩემა ჩინელი დავსქამე 500 დოლარიანი ბენდენა წამოვიღე.