0

ზედ არ

ეს ნიშნავს “ზედ არ დაინძრიო”-ს ანუ “თავზე არ გაიჯვას” ოღონდ ზრდილობიანი ფორმით,რათა ეს სიტყვათა კომბინაცია გამოვიყენოთ ნებისმიერ ადგილას და არავინ ჩაგვითვალოს უზრდელობაში.

-შენ ჭკვიანად იყავი და ზედ ააარ.