0

მგონს არ ვაყოლებ

ფრაზა, რომელსაც იყენებს ინდივიდი, როდესაც ის იმდენად დარწმუნებულია საკუთარ ჭეშმარიტებაში, რომ მის ნათქვამს "მგონი"-ს დაყოლებაც არ სჭირდება.
არის დაგინების ალტერნატიული ვარიანტიც.

-შენი არ მჯერა
-მგონს არ ვაყოლებ