1

გაძეგლებული

მოსაწევის ზემოქმედების ქვეშ ისეთი კონდიციის მიღწევა, როდესაც უმოქმედო ხდები და მარგი ქმედების კოეფიციენტი ეცემა 0%-მდე.

გუშინ მოწევის მერე რომ გამოვფხიზლდი, ისევ იგივე ადგილას ვიყავი, მგონი გამაძეგლა.