0

შენ ხოარ ჩუკნი?

შენ ხოარ ან*რევ - ის შემცვლელი სიტყვაა რომელიც ნძრევის ღრმად შეტოპვას ნიშნავს

- მესი კაი გუნდია
- შენ ხოარ ჩუკნი ბარატ?