0

გეგე

ადამიანი რომელსაც ყოველთვის ყველაფერი რჩება ან დამჯდარიაქ

გეგე ტელეფონი მათხოვე
დამრჩა