მევიჯაყეთ - განმარტებები - ბიძერი
1

მევიჯაყეთ

ანუ თავი მოგეჭრა

-იმ გოგომ ვარი გვითხრა
მევიჯაყეთ და მაგია