0

გადაფსკვნილი

მდგომარეობ , როდესაც ორი ადამიანი ერთმანეთს ზედმეტად ეხუტებიან (ეფსკვნებიან)

მაგალითად : გუშინ ლიკუნა და ნიკა ერთმანეთზე გადაფსკვნილები იყვნენ