0

კარგმისექსილი

ეს სიტყვა არის კარგმოტ@ნულის ევროპული სინონიმი.

-მიდი ბიჯო დააჭირე ცოტა გაზს.
-რასამობ შე კარგმისექსილო წინა მანქანას გადავაფრინდე?