0

მოსკოვს შევეკითხები

დეიდა ქალებისა და ბიძა კაცების საყვარელი ფრაზა , სიტყვა აღნიშნავს პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებას ყველანაირი ნებართვის გარეშე

- ჰა ბიჭო ესროლე
- ვესვრი არა ბიჭოს მოსკოვს დავეკითხები