0

დევხართ აქ ტომრებივით

ფრაზა,რომელიც გამოყენებულია მასწავლებლების(მეტწილად ფიზიკის) მიერ მოსწავლეთა უქნარობის გამოსახატავად.

-რვეული მაინც გადაშალეთ და გადაიხატეთ ეს წესი, რო დევხართ აქ ტომრებივით!