0

ე ბოზიშვილი...

მიმართვის ფორმა შემოთავაზებული თვით რობერტიჩის მიერ

-გამოდი მალე
-მაცადე ე ბოზიშვილი და გამოვალ აპა რასვიზამ