1

ნიხუიასებე

ქართულში გადმოტანილი რუსული კალკი

გამოხატავს აღშფოთებას ან გაკვირვებას . ძირითადად იყენებენ რუსულში განათლებული ვზოსლი ბიძები აღშფოთების გამოსახატად