1

ჩამოსხმა

სიტყვა ჩამოსხმას განმარტება არ სჭირდება
შენ კი თუ ეს ჩამოსხმა, რაიმეს რამეში ჩასხმა გგონია, გადი საიტიდან.

"ეს რა ჩამოსხმა ყლეა"