0

დაასხი, გაშრა ყელი

სუფრაზე წარმოთქმული ბიძაკაცის სიტყვები (ცოტა ჩახლეჩილი ხმით), " აბა შევავსოთ სასმისებისგან" ან "წასულებზე გაჩერება არ შეიძებასგან" განსხვავებით, პატივცემული უკვე პირდაპირი მნიშვნელობით ამბობს, რომ ღვინის დალევა უნდა

-გელაა შე ვირიშვილო, მერიქიფე ხარ თუ ვინ ხარ
დაასხი გაშრა ყელი