0

გამობესკვილი

პიროვნება, რომელიც განიცდის მადის უსაზღვრო დაკმაყოფილებას რაიმე საკვების მიღების შემდეგ.

შაურმის ჭამის შემდეგ:
-იფ იფ, რა კარგად გამევიბესკვე!!!!!!