წარბეიჯერი - განმარტებები - ბიძერი
0

წარბეიჯერი

თინეიჯერი ასაკის ადამიანი, რომელიც ხშირი წარბებით გამოირჩევა. ხშირად მისი წარბების ფორმა მოგვაგონებს ე.წ მანქანის ბრენდის ,,მაზდას'' ლოგოს

ეს თინეიჯერი კიარა სუფთა წარბეიჯერია