1

მუჟლანი

ტიპი, რომელიც ერთნაირი ლექსიკით საუბრობს ორივე სქესის წამომადგენელთან, რომელსაც მომეტებული მასკულინობა გადასდის უტაქტობა-სიუხეშეში და ზოგიერთი ქალის მცდარი წარმოდგენით : მეტად "მამაკაცურობაში". ასეთებმა არ იციან, რომ დიდი ვერაფერი პრივილეგიაა კაცობა(მხოლოდ სქესით) და ქალის დამცირება, ე.წ. ადგილის მიჩენა მათი მოვალეობა არაა

სიტუაცია მაღაზიაში, სალაროს რიგში: "ქალო, დიდხანს უნდა არჩიო? ვერ ხედავ აქ ხალხი გელოდებით?!!!