0

აქრაშება

რუსთაველისეული მიჯნურობის არაპირდაპირი სინონიმი. ახასიათებს ჰომინიდების გვარის თითქმის ყველა სახეობას. პლებეურ ენაზე აქრაშება ნიშნავს რისამე/ვისამე მოწონებას, თვალის დადგმას აღმატებით ხარისხში. გავრცელებულია უკონტროლო თინეიჯერთა შორის. სიმპტომები: თვალების გადაქაჩვა, მრავლობითი ქრაშები გულის არეში, მოუსვენარი ცქმუტვა.

-რა დაგემართა?
-მგონი ამექრაშა