0

ლაშა მაზანაშვილი

ქვეყანას მოვლენილი გაურკვეველი არსება,რომელიც თავისივე შესაძლებლობებით ცდილობს თანამედროვეობაში ადგილის დამკვიდრებას

გალა"კ"ტიონ მაზანაშვილი