0

იდი ნა მორე ბეზკუპალნიკა

იდი ნა მორე ბეზკუპალნიკა არის იდი ნახუის სინონიმი. ოღონდ ზრდილობიან ფორმაში. გამოიყენება გოგოებთან სათქმელად და თავშეყრის ადგილასაც.

აუ ბიჭო შენ იდი ნა მორე ბეზკუპალნიკა რა.