0

გადავირტყამდი

ჭამის აღმატებითი ხარისხი როდესაც მაგრად გშია და ფანტაზიებს მოიშველიებ)

გშია ძმა? აუ ისე მშია 14 ლარიან შაურმას გადავირტყამდი ყბაში