0

მაძაგი

ადამიანი რომელსაც შმორის სუნი აქვს. გამოიყენება იმ ადამიანის დასახასიათებლად რომელსაც ნეგატიიური დამოკიდებულება აქვს დაბანისმიმართ. თბილისში ასეთი ადამიანების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია და ძირითადად საზოგადოებრივ ტრანსპორტებში შეხვდებიით.

- სოსო შე მაძაგო, კიდევ არ დაგიბანია???