0

გაქანება

სიტყვა რომელიც ხშირ შემთხვევაში ასახავს გზას სამედიციო ცენტრამდე

გოგო იმ დღეს კიდევ კარგი გიოც ჩემთან ერთად იყო და გამაქანა ეგრევე საავადმყოფოში თორე ......