1

დათოს გიო

ორ პიროვნებას შორის გამართული საუბრისას მესამ პირის მეოთხეთი შემოყვანა.

1. გიომ დამირეკა ამ ამბავზე.
2. გიო ?
1. დათოს გიო რა!
2. ააა დათოს გიომ.