0

ტაშკუილა

პიროვნება რომელიც გამოირჩევა გადამეტებული მეტიჩრობით, ახასიათებს უადგილო ადგილას გამოხტომები და ხშირად ერევა სხვის საქმეში, ვერ აკონტროლებს თავის ქცევას.

გადამეტებული მეტიჩრობით გამორჩეული ადამიანი

0

ტაშკუილა

ოხუნჯი, გართობაზე ორიენტირებული ადამიანი. ასევე იხილეთ "მაქსი"

არა, ძმაო, არ გინდა. მაგარი ტაშკუილა გოგოა რა