0

დედის ბაჯაჯი

გამოიყენება იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ამოწურეთ ყველა შეურაწმყოფელი სიტყვა და უბრალოდ სხვა აღარაფერი დაგრჩენიათ.გამოიყენება მხოლოდ სიტყვა "დედის" შემდგომ, ასევე გამოიყენება მოწინააღმდეგის დასაბნევად და გაურკვევლობაში ჩასაგდებათ. ასევე "ბაჯაჯი"-ს შემდგომ იხმარება სხვა სიტყვებიც გემოვნებით.

მაგალითად: შენი დედის ბაჯაჯში ვტენე, შენ დედის ბაჯაჯში ვიხტუნავე ან უბრალოდ დედის ბაჯაჯი (გამოთქმით) ა.შ.