0

შჩმ

არის სიტყვა "შეჩემა"-ს ელიტური ვერსია რომელსაც მხოლოდ მაღალი ფენის წარმომადგენლები იყენებენ

-გამომიარე რა დღეს
-შანსიარაა საქმეებიმაქ
-კაი რა შჩმ...