0

გატრასვა

ეს სიტყვა გამოიყენება, როდესაც ტრასას გაუყვები... ადგა და გატრასა...

შემოგევლე ძმა, მეჩქარება, უნდა გავტრასო ახლა ))

0

გატრასვა

მომენტი, როდესაც ძალიან ძერსკი ტიპი მიდის მეგობრების ან უბრალოდ ახლობლების შეკრების ადგილიდან.

აბა ჰე ბიჭებო/გოგოებო, გავტრასე მე.