0

კრუგაზორი

ნიშნავს წრეს და გამოიყენება ადამიანზე რომელიც შეესაბამება ამ წრეს ანუ აქვს ამ წრის ხახლისთის მიღებული გაგება, მათნაირ რამსებზეა. ძირითადად გამოიყენება დასავლეთ საქართველოში. კრუგაზორის დაბადების ადგილას მიიჩნება გორა (ქუთაისის უბანია).

- მაი არაა სიმონ ჩვენი კრუგაზორის ადამიანი გაეშვი.

- სიმონ შალვა მაგარი ძმააა იმენა ჩვენი კრუგაზორია