0

პიჩემერჩა

პიჩემერჩა- (მეგრული) საკმაოდ გავრცელებული მუქარა.
პიჩემერჩა -პირში მოგცემ, პირში გიზრახებ, პირში გამოგავლებ, პირში გატაკებ და ა.შ

-გიო რა ძრავზეა შენი შავი ტროიკა?
-2.5 ძმა...
-პიჩემერჩა!